dot.gif (46 字节)  办  公  厅
  dot.gif (46 字节)  研  究  室
  dot.gif (46 字节)  提案委员会
  dot.gif (46 字节)  经济委员会
  dot.gif (46 字节)  人口资源环境委员会
  dot.gif (46 字节)  教科文卫体委员会
  dot.gif (46 字节)  社会和法制委员会
  dot.gif (46 字节)  民族和宗教委员会
  dot.gif (46 字节)  港澳台侨(外事)委员会
  dot.gif (46 字节)  文史和学习委员会 
政协辽宁省第届委员会

教科文卫体委员会主任、副主任、成员名单

主   任:
宁培秀

副主任:
陈日泉   于文明   王   玲   王   研   王大心   王燕玲
任慧英   刘   征   刘兆林   张   丽   李树森   孟庆海
崔   凯   曾晓非

成   员:
丁文忠   于文明   于晓光   马   思   马晓春   王   玉
王   玲   王   研   王大心   王庆元   王明玉   王洪礼
王燕玲   付永全   冯玉萍   宁培秀   白   玮   白金明
任慧英   刘   征   刘   杰   刘冬雪   刘永锋   刘兆林
刘志超   刘忠诚   刘晓明   刘爱军   刘敬来   刘景春
吕   刚   吕宗枢   孙英贤   孙悦声   孙福明   庄廷伟
曲庆彪   何兰坐   吴云华   宋国锋   宋晓宇   张   丽
张一海   李   刚   李   彬   李平生   李纯昌   李若溪
李树森   李铁刚   李敬林   杨一墨   杨兆宇   肖林久
陈日泉   陈永利   周海杰   孟庆海   岳铁贵   林海波
金卫东   姚文庆   姜   立   姜连平   姜学钧   祝安宝
胡琼海   赵   奇   赵   海   赵大宇   栾江南   袁德成
郭启勇   郭宏伟   郭科军   崔   凯   崔建忠   曾晓非
程利国   鲁墨武   裴   媛   暴继敏   戴万津


办公室电话:86293732